Refleksjonsnotat

Del 1 med Arne Krokan med temaet Digital økonomi og forretningsmodeller er ferdig. I den anledningen skal vi skrive et refleksjonsnotat rundt tanker og meninger om hva vi har lært i første delen av kurset. 

Det første temaet vi hadde i dette kurset var kunstig intelligens (AI). Dette er hovedsakelig et tema jeg hadde lite kunnskap til og hadde kun hørt om selve ordet. Etter å ha hatt dette i flere forelesninger, har jeg innsett at det preger hverdagen vår hver dag. Teknologien har blitt tatt i bruk i flere år, men personlig har jeg ikke innsett hvor mye teknologien blir brukt i det daglige før nå. I de forskjellige forelesningene har et topptema vært hvor viktig det er å ha kunnskap om AI – fordi teknologien sakte men sikkert tar over menneskelig arbeidskraft. Et bevis på dette er «Amazon Go», hvor alt er basert på algoritmer og den utviklede teknologien. Ved å ha dyp forståelse og kunnskap av AI, vil organisasjoner tiltre seg konkurransefortrinn og spare utallige mye penger. Dette gjøres ved å ikke satse på arbeidskraft som i fremtiden blir erstattet av teknologi. 

Filterbobler er også et tema vi har gått igjennom. Jeg har personlig ikke tenkt veldig mye på det før, men syntes det er sykt at internett søker etter informasjon, basert på brukeren. Filterboblene siler ut informasjon fra tidligere nettsider og stoffet som gjengis bekrefter egne holdninger. Flere bedrifter jobber hardt med å skreddersy egne tjenester basert på leverandørens informasjon om vår alder, kjønn, interesser osv. Irrelevant informasjon blir silt ut og konsekvensene av dette er at man går glipp av informasjon som enten kan utfordre eller utvide vårt syn på verden. 

Personlig har Arne Krokan lært oss veldig mye spennende og dette vil jeg ta med videre i hverdagen da teknologien stadig utvikler seg. De fleste av temaene vi har gått igjennom er ting som påvirker hverdagen vår. 

-MarianneBrustad

Hvordan påvirker digitale tjenester min hverdag?

Hvorfor blogger jeg?

En stor del av valgemnet jeg har valgt å spesialisere meg i «Digital Markedsføring» skal vi skrive blogginnlegg ukentlig. Disse innleggende har bestått av relevante temaer innenfor markedsføringen. Som hvordan fremtiden vil se ut i form av at teknologien stadig utvikler seg, og at vår hverdag er preget av det digitale. Igjennom disse ulike temaene har jeg tilegnet meg informasjon jeg ikke ante om og fått dypere forståelse av de ulike temaene som vi har hatt i forelesningene. 

Sosiale Medier

Er en stor del av min hverdag i form at jeg aktivt bruker Instagram og Facebook. Dessverre bruker jeg alt for mye tid på disse digitale plattformene, noe som er selvforskyldt. Men uten disse plattformene, ville jeg ikke visst hva som hadde foregått på nett og i andre deler av verden. De aller fleste i 2020 benytter seg av sosiale medier, og det er på disse ulike digitale plattformene informasjonsdelingen oppstår. Derfor føler man seg nødt til å bruke tid på plattformene for å henge med i verden. 

Digital profil

Ved å ta i bruk disse ulike digitale plattformene skaper man seg et nettverk. Når det kommer til Facebook, bør man spørre seg selv om man kjenner alle man har på plattformen? Eller er det flest bekjente og til og med noen ukjente i venne listen? På instagram «følger» man personer, uten at disse personene nødvendigvis følger deg tilbake. Det betyr at man kan se innholdet til personen, og følge med på hva som skjer. Uten at personen du følger, kan se hva man «selv» deler via plattformen. 

LinkedIn er en plattform som gjør det lettere å komme i kontakt med riktige folk. Men her er det viktig å være bevisst av hva man deler og hva man «liker», ettersom at informasjonen kommer opp på en «nyhetsfeed» hos alle man har forbindelse med. Bruk sunnfornuft, og tenk over innlegget man skal dele to ganger, slik at man ikke deler uønsket innhold. Ved å utnytte de digitale plattformene utvider man sin egen profil, slik at det blir lettere for folk å gjenkjenne deg. 

Skolerelatert

Forelesningene våre blir lagt ut på plattformen «canvas» der får vi all informasjonen om faget, og ulike power pointer med relevant informasjon innenfor de ulike emnene. Det er bra å ha en egen skoleplattform, slik at alt er på et sted og man kan sjekke det nærmest hvor som helst, så lenge man har internett.  

Google Docs har naturlig nok blitt en del av faget, hvor man deler dokumenter, tanker og meninger. Dette verktøyet er nyttig dersom man jobber flere sammen. Da vil alle brukere være oppdatert, når det er aktivitet i dokumentet og man er ikke nødt til å møtes for å samle inn all informasjon på et dokument. 

-MarianneBrustad

Hva er google Power Search?

I første delen av kurset har Arne Krokan oppfordret oss til å gjennomføre Google Powersearch. Dette kurset skal hjelpe oss til å bli enda bedre på å søke etter det man leter etter, spesifikt via google sin egen søkemotor. I dette innlegget skal jeg gi dere en bredere forståelse av hva kurset går ut på, og tips til hva man bør være obs på.

Hva er Google Power Search?

Det er et gratis digitalt kurs som tas over nettet, når man selv skulle ønske. Kurset består av 6 ulike deler og har blant annet videoundervisninger og flere praktiske oppgaver. Det er viktig å følge med fordi kurset har 3 vurderinger med enkle spørsmål, for å se om man henger med underveis i kurset. Til slutt avslutter man med en prøve for å teste kunnskapene og hukommelsen.

Hva får du ut av å ta kurset Google Power Search?

-Hvordan søke motoren deres fungerer

-Enkle teknikker, for å finne informasjon som er mest relevant

-Optimaliserer søkeprosessen

  1. Vær kritisk

Når man søker etter noe på Google kan man få veldig mange resultater, hvor av ikke alle er like relevante for søket. Dersom man er presis, når man søker vil Google finne raskere hva du mener. Fordi store ord som ikke er spesifikke, vil dukke opp som resultat dersom søket ikke er optimalisert. 

Når man skriver inn en setning, så vil google antageligvis finne alle dokumentene som kobles til dine ord.  Mest sannsynlig vil det være flere treff som er potensielle ved ditt søk. Videre vil google filtere ordene dine ved å sjekke hvor mange ganger ordene finnes i dokumentene dine. De finner ut om dokumentene er av kvalitet og hvor mange som har linket til de potensielle sidene. For å finne mest relevant informasjon, må man søke smart og være nøye med ordvalg. 

  • Filtrer etter farge

Google består av så mye mer enn bare ord søking, bl.a bilder, video, kart, nyheter osv.. Bildesøk er en av de grepene man kan la seg prøve av. Først så søker man på et produkt eller et ord for å videre trykke på bilder. Når man ønsker seg et spesifikt produkt, uten å lete igjennom alle bildene på google som de foreslår. Kan man filtrere f.eks. etter farge. Dette gjøres enkelt ved å trykke på «verktøy», under søkefeltet. Når man trykker på verktøy får man opp et panel som viser ulike alternativer. Dersom man ønsker kun en «hvit golfbil»,  så velger man «hvit», for å optimalisere søket hvor google finner bilder som assosieres eller har fargen hvit på bilen. 

  • Søk etter tekst

Dette er et verktøy som fungerer på flere type plattformer. Man finner ord i en tekst mye raskere, uten å måtte lese hele nettsiden. Dette kan gjøre ved å trykke på «command F», og et søkefelt i høyre hjørne vil poppe opp. Dermed søker du etter et spesifikt ord, og programmet vil merke av ordene du har søkt etter. Slik at det er lettere for brukeren å finne frem ordene i den aktuelle teksten. 

  • Bildesøk

En glemt funksjon som ikke alle vet om, men går ut på at man kan søke med egne bilder. Dersom man har bilde av et klesplagg, og ikke vet hvor plagget er kjøpt ifra. Har google en funksjon hvor man kan «laste opp bilde», slik at de kan finne samme bilde eller bilder som assosieres med «eget bildet. 

  • Ekskluderende ord

Et søk i google, gjør ikke at ordet er riktig beskrivelse av hva man er ute etter. Derfor kan man ekskludere enkelte ord fra resultatet. Slik at produktet man leter etter blir uten «ordet», man selv har egen definert. Eks. «Pasta -ost», da vil resultatet som kommer opp, være retter av pasta uten ost! 

Kilder

https://coursebuilder.withgoogle.com/sample/course

-Mariannebrustad

Business Model Canvas

Business Model Canvas er en forretningsmodell utviklet av Alexander Osterwalder. Modellen er et enkelt rammeverk for å skissere ideer og består av ni byggeklosser. Tanken bak verktøyet er for å tenke alternativt og det er som oftest ikke den første ideen som nødvendigvis viser seg å være den beste. Modellen skal fungere som en dokumentasjon, men også være en dynamisk plan som justeres i takt med ny kunnskap man anskaffer seg. 

De ni byggeklossene i Business model canvas består av

Kundesegmenter – De man skal skape en verdi for. Hvem ønsker du å tilby dine produkter/tjenester til? 

Verdiløfte – Er verdien bedriften tilføyer kundene gjennom sine produkter/garantier, som gjør at de velger en bestemt bedrift fremfor konkurrentene. 

Kanaler – hvilken kanal skal bedriften frontes på for å være synlig for nåværende og potensielle kunder?

Kunderelasjoner – Hva slags forhold har du til kundene dine? Hva slags relasjoner vil du ha med dem? 

Inntektsstrøm – Hvordan skal man tjene penger, og hva er kundene villige til å betale?

Ressurser – Hvilke ressurser er nødvendig for å opprettholde konkurransedyktigheten for å gi konkurransefortrinn 

Kjerneaktiviteter – Virksomhetens viktigste aktiviteter som er i tråd med verdiskapningen

Partnere – Hvem skal være dine samarbeidspartnere? Hvilke samarbeidspartnere er det viktig å opprett holde for at alt skal fungere 

Kostnader – En oversikt over alle inntekter og utgifter knyttet til selve driften 

Hvordan bruker man Business Model Canvas? 

Det finnes flere måter å ta i bruk forretningsmodellen på. Man kan blant annet laste det ned digitalt, ta i bruk whiteboard eller tegne på ark. Det skal sies at sistnevnte måte er enklere å ta i bruk, ved at man kan få frem ulike sider rundt ideen. Dermed er det ganske lett å bruke notatlapper for å skaffe flere ideer på arket/whiteboardet. 

For å lære mer om hvordan man utvikler sin egen modell, så har jeg linket til en video som forklarer dette på en kort og konsis måte

Av
Strategyzer

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

Filterbobler og Ekkokammer

Filterbobler samler inn relevante ting, tilpasset deg?

En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Flere bedrifter jobber hardt med å skreddersy sine tjenester som er basert på brukerens personlige preferanser. Informasjonen vi får er basert på leverandørens informasjon om vår alder, kjønn, interesser, holdninger og livsstil. Den siler ut informasjon fra tidligere nettsider og man vil få opp stoffet som bekrefter egne holdninger. Dette gjør at informasjon/produkter som er irrelevant blir tatt ut. Begrepet filterboble ble tatt i bruk av Eli pariser som er forfatter og internettaktivist. Han ønsket å få frem at det finnes negative sider ved filter effekten og at man kan gå glipp av informasjon som kan være utfordre eller utvide vårt syn på verden.  

Hva er ekkokammer?

Algoritmer bidrar til en splittet verden og mennesker får kun se ting som underbygger deres eget syn. For av og til kan andres «informasjon» være relevant for å skape et balansert bilde av virkeligheten. «Ekkokammer-effekten» går ut på at bedrifter skreddersyr sine tjenester basert på personlige preferanser. I et ekkokammer sporer internett dine søk, som gjør at du vil få opp den samme informasjonen som tidligere. Det ligger i ordet «ekko». 

Kilder

http://www.krokan.com/arne/

https://snl.no/filterboble

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

Studietur til Dublin

Denne helgen var vi en gjeng fra Digital Markedsføring som tok turen til Dublin. Der skulle vi besøke Google og Facebook for å få informasjon om deres kommende år og hva de driver med i hverdagen. 

Første dagen var vi på besøk hos Google, hvor vi fikk en omvisning av hele bygget og endte opp i et møterom med informasjon om hva salgsavdelingen driver med og hvordan organisasjonen bruker okr for å nå målene sine. Okr står for Objective Key Results og målet er å sikre at alle i bedriften går i samme retning. Det å skape en endring og engasjement rundt målbare mål er en av de viktigste fordelene ved bruk av okr. I løpet av semesteret skal vi fordype oss i okr, og da bil jeg fortelle mer om hva dette innebærer. Alt i alt var dette en veldig fin og lærerik opplevelse. Av dette besøket fikk jeg mer motivasjon til å jobbe enda hardere med faget. 

Andre dagen tilbrakte vi hos Facebook som var enda mer lærerik enn gårsdagen, og som jeg hovedsakelig fikk mest ut av på denne turen ut av disse to besøkene. Vi møtte på Axel Strelow som er partner manager hos Facebook. Det startet med en omvisning i lokalene før Axel presenterte hvordan en vanlig arbeidsdag ser ut. Etter dette fikk vi en liten smakebit av oculus. Oculus er en VR-opplevelse inn i sitt eget unike, virtuelle univers. Det er Facebook Technologies som driver virksomheten Oculus med spesialisering innenfor VR og programvare. Opprinnelig er organisasjonen fra amerikanske røtter. 

Instragram Chechout?

Denne funksjonen gjør kjøp på nett enklere enn noen gang. Dersom man finner et bilde med et klesplagg/produkt som faller i smak, så er det mulig å trykke på bildet for å få opp mer informasjon om hvor produktet/plagget er ifra. Etter dette får man opp en link som vil føre deg til nettsiden hvor man kan gjennomføre kjøp. Axel fortalte at Facebook kommer til å fokusere mer på denne appen i løpet av det kommende året. 

Facebook Blueprint 

Facebook blueprint er et gratis online kurs hvor man lærer om bruken av reklame på Facebook og instagram. Man kan velge mellom et bredt spekter av emner og lærings moduler som samsvarer med egne overordnende forretningsmål. Det er mulig å få et sertifikat innenfor blueprint ved å gjennomføre eksamen etter alle disse modulene. Men da er man nødt til å betale en viss sum for å ta selve eksamen. Dette er markedsføringskurs hovedsakelig for å øke bedriftens vekst. Axel fortalte at om man var interessert og jobbet hardt med disse modulene så skulle man ikke se bort ifra en stilling hos Facebook, i tillegg til tidligere erfaring. 

Kilder

https://www.facebook.com/business/learn

https://www.oculus.com/?locale=nb_NO

Unik plattformstjeneste med utallige muligheter

Airbnb er en nettbasert delingsplattform hvor brukerne kan tilby, søke etter, bestille og benytte overnattingssteder rundt om i hele verden. I tillegg til dette tilbyr de opplevelser og eventyr som en del av plattformen. Plattformen eies av selskapet Airbnb, men det er bedrifter og privatpersoner selv som legger ut overnattingsplass via plattformen.

Hvordan tjener Airbnb penger, når de kun eier plattformen?

Selskapet tar betalt ved å ta en viss prosentandel av brukernes inntjening fra hvert besøk.

Videre skal jeg ta for meg hvordan Airbnb senker brukernes transaksjonskostnader. Refererer til foreleser Arne Krokan som forteller at kostnadene kan deles inn i flere typer som påvirker valgene vi tar. De ulike stegene i prosessen består av søkekost, informasjonskost, forhandlingskost, vurderingskost, evalueringskost og tvangskostnader.

Søkekost – hvilke alternativer finnes?

Airbnb gjør jobben lettere for brukene ved at man kan tilpasse søket etter eget ønske. De ulike valgene man velge å søke etter er beliggenhet, prisklasse og fasiliteter. Resultatet vil bli påvirket av kundens ønsker, og søkene vil være relevante for den spesifikke reisen.

Informasjonskost – er hosten til å stole på?

Når man er på utkikk etter et oppholdssted for en periode er det viktig å vite at utleier er til å stole på. Men hvordan kan man vite at utleier er troverdig, til tross for god annonse? Vel Airbnb løser problemet ved at leietakere rangerer hosten etter endt opphold. Derfor vil kundene se på tidligere tilbakemeldinger, som gjør valget enklere å velge riktig. På lik linje som hotellopphold blir rangert.

Forhandlingskost – hva er den reelle prisen?
Leilighetenes pris vil være basert på hvor ettertraktet den er, og på denne måten vil prisen være nøyaktig i henhold til etterspørselen i markedet av lignende boliger.

Vurderingskost/Beslutningskost – hvordan bestemmer man seg?

Plattformen gjør det enkelt for kunden å velge det beste alternativet tilpasset til eget bruk. Gjennom ulike søkeverktøy etter egne ønsker, får man en oversikt over det beste resultatet. Dersom man skulle være usikker på om beslutningen er riktig, kan man lagre annonsen for å komme tilbake på et senere tidspunkt for å betale.

Evalueringskost – levde oppholdet seg til forventningene?

Etter endt opphold så kan utleier og leietaker rangere hverandre. Dette kan være avgjørende faktorer for fremtidige leietakere, og påvirke om oppholdet deres skal være hos denne hosten. Via evaluerings skjemaet forekommer det konkrete spørsmål som omhandler, hosten og selve oppholdet.

Tvangskostnader – misfornøyd, hvordan får man tilbake penger?

Dersom oppholdet har bydd på problemer eller at man er misfornøyd av en grunn har Airbnb retningslinjer, nettopp for å forebygge slike situasjoner. Først og fremst kan man ha en dialog med verten om å få refundert beløpet. Dersom partene ikke blir enige, kan Airbnb komme på banen for å hjelpe til med en løsning. Systemet for å gi tilbakemeldinger etter besøket burde gi verten motivasjon til å strebe etter det beste, og for å være ettertraktet på markedet i fremtiden.

Airbnb er konkurransedyktige og har gjort flere tiltak for å senke transaksjonskostnadene. Det er en av grunnene til at kundene benytter seg av denne plattformen, når man skal reise.

Tjenesten er effektiv og det vil trolig komme flere digitale plattforms tjenestener i fremtiden, som en ny måte å arbeide på.

Kunstig Intelligens

Kunstig Intelligens (AI)

Det er et system som kan trenes til å utføre oppgaver som vil lære og bli bedret ved å løse oppgaver i ulike situasjoner og via egne erfaringer. I dag har flere bedrifter tatt i bruk en form for kunstig intelligens og selvkjørende biler har begynt å komme til markedet. Bilene bruker hovedsakelig en teknikk som utvikler systemet for å forstå omgivelsene og ta beslutninger under turen. Dette skjer uten et menneskets instrukser. Det er ingen tvil om at kunstig Intelligens vil få gjennomslags kraft i næringslivet. Hvor verden blir drevet av systemer og maskiner som drives av elektrisitet og 5G.   

Dyp læring har vokst gjennom årene hos Google og Facebook som bruker teknologien til å lage programvare til å gjenkjenne bilder, foreslå verneforslag. Kunstig Intelligens vil endre måten vi handler på i fremtiden. Forbrukere blir stadig flinkere til å sammenligne ulike produkter, tjenester og pris. Men det er ikke bare nettbaserte butikker eller digitale plattformer som vil dra nytte av kunstig intelligens. 

Amazone Go Store har tatt et steg videre og tatt i bruk en kombinasjon av flere teknologier som AL, dyp læringsalgoritmer, dataovervåkning og sensorer for å automatisere kjøp, utsjekking og betalingstrinn knyttet til en transaksjon for å utarbeide opplevelsen og effektivisere handelen. Funksjonen teknologien har i denne sammenhengen vet hvilke produkter som blir tatt og hva som blir lagt vekk før utsjekkingen.

På denne måten vil handelen endre tankegangen vår på, og algoritmer gjør at handelen vil bli mer personlig, spesifikt og unikt til hvert eneste individ. Netthandelen vil lagre «spor» av hva en ser på og vil fronte disse på ulike arenaer slik at produktet får oppmerksomhet. Man er dermed ikke nødt til å være inne på den spesifikke netthandelen, for å få opp produkter som er sett på tidligere fra butikken. 

Fremtiden vil være omfavnet av kunstig intelligens hvor enkelte vil syntes det er skummelt, mens andre vil se på teknologien som spennende og mer effektivt.

Kilder

https://snl.no/kunstig_intelligens

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html

https://www.bring.no/magasinet/ehandel-og-logistikk/kunstig-intelligens-ai-tre-kundefordeler-for-nettbutikker

MarianneBrustad

Hvordan påvirker sosiale medier samfunnet?

Innledning

Denne uken hadde jeg min første time med Arne Krokan som er foreleser i første modul av fire i faget Digital Markedsføring. Vi skal lære om digital økonomi og forretningsmodeller. Som første blogginnlegg fikk vi velge et valgfritt innlegg. Jeg tenkte å skrive om et spennende tema som jeg ønsker å belyse enda mer og som er samfunnsrelatert i dag. Dermed skal jeg ta for meg Sosiale Medier som en digital plattform og hvordan plattformen påvirker samfunnet. Sosiale medier er en digital plattform, hvor man kan kommunisere med mennesker døgnet rundt. Innholdet på SoMe er hovedsakelig laget av forbrukerne med hensikt om et budskap. Nå til dags bruker man plattformene både privat og i ulike jobb sammenhenger. Det at SoMe er en digital plattform gjør at man er tilgjengelig og fleksibel, uansett tiden på døgnet, noe som kan være en avgjørende faktor i noen tilfeller.

Hvordan påvirker sosiale medier samfunnet?

«Like» funksjonen på ulike arenaer med hovedfokus på bildedelingsplattformer.
Dette er en funksjon som kan påvirke menneskers følelser. Den har både positive og negative effekter. Hvor man publisere eget innhold og mennesker som følger deg kan velge å gi en «like». Ulempen ved denne «like» funksjonen er at unge nå til dags blir opphengt i likes, og kan få en følelse av ensomhet og lav selvtillit. Dersom antall «likes» er mindre enn ønsket. Likes er populært blant mange og for å bli likt eller ha et godt selvbilde setter man krav til seg selv, om et visst antall like på et bilde/post. Det positive ved denne funksjonen er at man kan «like» bildene til en man følger, og man får en følelse av annerkjennelse, oppmerksomhet og ikke minst en liten selvtillit boost.

Bruker vi mye tid på sosiale medier?

Vi leser ofte nyheter på sosiale medier og plattformen viser ofte et ikke sannferdig bilde av livet til de vi følger, men heller et glorifisert. Dette fører til unaturlige standarder, og dårlige psykisk helse blant unge.

Promotering av offentlige personer for produkter

Bedrifter begynner sakte men sikkert å markedsføre produktene sine over nett. Først og fremst er det viktig å se på hvilke segmenter, de er ute etter å finne og hvor de befinner seg. Produkter som er egnet til unge frontes gjerne av kjente personer for å tiltrekke seg flere. Dette gjør at det unge segmentet relaterer seg til personen og vil prøve produktet. Offentlige personer har en stemme i samfunnet og det er ikke alle som er klar over hvor stor påvirkningskraft de har i samfunnet. Dette kan også være farlig ved at de fronter produkter som ikke forsvarsmessig er sunt for et vanlig menneske eller i det hele tatt nødvendig. Dermed er det viktig at personer som har en synlig stemme vet hva de promoterer for og kan stå for valget deres.

Sosiale medier kan påvirke psykisk helse hos unge i negativ retning

Sosiale medier regnes som å være et viktig verktøy for blant annet å opprettholde kontakt med flere individer samt holde seg oppdatert på dagens samfunn gjennom ulike plattformer. Sosiale medier har flere positive sider, det gir oss for det første muligheten til å dele bilder og videoer med andre, og å prate med andre til tross for at man befinner seg i ulike land. I tillegg til at man har muligheten til å holde seg oppdatert på ting som skjer i nærheten og andre steder i verden.

Sosiale medier har også en negativ virkning den dag i dag. På grunn av ulike apper som blant annet bidrar til å endre på utseende, og gir muligheten til å dele det med andre, kan det ha en negativ effekt på deres psykiske helse. Det blir daglig postet ulike bilder og videoer av kjente personer som viser frem uvanlig tynne kropper som er med på å fremme ulike psykiske lidelser, slik som for eksempel anoreksi eller bidrar til at flere utfører plastikk kirurgi. Dette gir samfunnet et usunt bilde av hvordan man bør se ut. Budskapet som fremmes blir tolket slikt: «ser du ikke sånn ut, er du ikke god nok». Individene som fronter disse idealene har stor virkning på andre, spesielt de yngre. Dette fører til at andre ofte tenker at det er slik man bør se ut for å bli betraktet som vakker. Dersom man ikke føler at man er i stand til å oppnå et slikt utseende, kan dette føre til psykiske plager. Enkelte har også en tendens til å legge ut overfladiske bilder om deres perfekte liv og utseende, noe som fører til at andre vil se på sitt eget som tørt og kjedelig. Dette fører til at de lengter etter et lignende liv og ikke er fornøyd med sitt eget.

Konklusjon

Dermed har vi kommet frem til at sosiale medier har en negativ virkning på unge. Influensere som ikke er klar over egen stemmerett, er nødt til å bruke retten sin forsvarlig. Til syvende og sist er dette et stort samfunnsproblem som vil vokse med utviklingen av det digitale.

Kilder

https://snl.no/sosiale_medier

-MarianneBrustad