Business Model Canvas

Business Model Canvas er en forretningsmodell utviklet av Alexander Osterwalder. Modellen er et enkelt rammeverk for å skissere ideer og består av ni byggeklosser. Tanken bak verktøyet er for å tenke alternativt og det er som oftest ikke den første ideen som nødvendigvis viser seg å være den beste. Modellen skal fungere som en dokumentasjon, men også være en dynamisk plan som justeres i takt med ny kunnskap man anskaffer seg. 

De ni byggeklossene i Business model canvas består av

Kundesegmenter – De man skal skape en verdi for. Hvem ønsker du å tilby dine produkter/tjenester til? 

Verdiløfte – Er verdien bedriften tilføyer kundene gjennom sine produkter/garantier, som gjør at de velger en bestemt bedrift fremfor konkurrentene. 

Kanaler – hvilken kanal skal bedriften frontes på for å være synlig for nåværende og potensielle kunder?

Kunderelasjoner – Hva slags forhold har du til kundene dine? Hva slags relasjoner vil du ha med dem? 

Inntektsstrøm – Hvordan skal man tjene penger, og hva er kundene villige til å betale?

Ressurser – Hvilke ressurser er nødvendig for å opprettholde konkurransedyktigheten for å gi konkurransefortrinn 

Kjerneaktiviteter – Virksomhetens viktigste aktiviteter som er i tråd med verdiskapningen

Partnere – Hvem skal være dine samarbeidspartnere? Hvilke samarbeidspartnere er det viktig å opprett holde for at alt skal fungere 

Kostnader – En oversikt over alle inntekter og utgifter knyttet til selve driften 

Hvordan bruker man Business Model Canvas? 

Det finnes flere måter å ta i bruk forretningsmodellen på. Man kan blant annet laste det ned digitalt, ta i bruk whiteboard eller tegne på ark. Det skal sies at sistnevnte måte er enklere å ta i bruk, ved at man kan få frem ulike sider rundt ideen. Dermed er det ganske lett å bruke notatlapper for å skaffe flere ideer på arket/whiteboardet. 

For å lære mer om hvordan man utvikler sin egen modell, så har jeg linket til en video som forklarer dette på en kort og konsis måte

Av
Strategyzer

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *