Få drømmejobben din med personlig merkevarebygging!

Modul tre er i gang i valgemnet Digital Markedsføring, og i denne delen er det Karl Philip som skal ta oss igjennom E-varehandel. 

Første forelesning foregikk over nett og vi gikk raskt igjennom modulen (hva vi skal lære) og OKR, i tillegg til at tidligere studenter fortalte om deres tidligere erfaringer og lærdommer fra faget. Hovedoppgaven i tredje modul er å opprette en selvlaget nettbutikk og inspirasjon fra tidligere kull kommer godt med. 

Julie Melbye Foss som var en del av fjor årets kull i digital markedsføring presenterte LinkedIn for oss. Først og fremst har hun klart å skaffe seg relevant jobb før endt studie, hvor hun jobber som Operativ markedsassistent. Ettersom Julie gikk dette kurset i fjor, har hun naturligvis også laget en nettbutikk. 

Hvordan kampre drømmejobben ved hjelp av LinkedIn

Steg 1 – Optimaliser profil

Førsteinntrykk

LinkedIn er din digitale CV og førsteinntrykket er ekstremt viktig, da dette gir et bilde av hvordan man er som person. Dette kan være svært avgjørende dersom en potensiell arbeidsgiver finner deg relevant eller ikke. Det er viktig å få frem hvem man er, hva man kan tilby og hva slags erfaring man har. 

Profilbilde

For å fremstå profesjonell er det relevant å ha et oppdatert og tydelig bilde. Det er viktig at personer man ikke kjenner, får et godt førsteinntrykk for å se deg relevant. 

Kontaktinformasjon

Oppdatering av kontaktinformasjon er viktig. Man vil helst unngå at potensielle arbeidsgivere kontakter deg, på en gammel bruker. Dersom man oppdaterer jevnlig, vil man ikke gå glipp av en mulig jobb.

Sammendrag

Her har man muligheten til å få frem sin kompetanse og kunnskap. Skryt av dine sterke sider!

Arbeidserfaring og utdanning

Legg ved all mulig erfaring slik at potensielle arbeidsgivere ser tidligere erfaringer og kompetanse. Det er en fordel å oppdatere hvor langt man er kommet i utdanningen. Da arbeidsgivere kan se, hva en kan forvente av deg ved ansettelse. 

Ferdigheter

Legg ved sertifiseringer og lisensene en har tatt. Nøkkelegenskaper er også nyttig å legge ved. 

Anbefalinger

Anbefaling fra tidligere arbeidsgivere, kollegaer eller studenter er verdifullt. Anbefalingene fungerer som en slags referanse for fremtidige arbeidsgivere og gir et inntrykk av hvordan man er som person.  

Interesser og aktivitet

Vis hva du interesserer deg for, da dette kan føre til at man kommer i kontakt med andre som har tilsvarende interesser. Relevante grupper som holder deg faglig oppdatert. 

Steg 2 – Bygge nettverk

Hvem ønsker du å ha i nettverket ditt og hvem er målgruppen? Julie presenterer en «Targeting prosess»

-Hvem er de?

-Hvordan ser de ut?

-Hva interesserer de seg for?

-Finn felles interesser, slik at de syntes du er interessant

-Hva jobber de med?

-Hovedarbeid innad bedriften?

-Hvor befinner jobben seg?

-Hva jobber de mest med?

-Hvordan kan man hjelpe denne personen, på best mulig måte?

-Hva kan man tilby som er unikt og som går i en positiv retning?

Steg 3 – Produser og pubiser

Hvordan skal man fange interessen til potensielle arbeidsgivere? 

Det er viktig å være aktiv og ha en god profil, slik at man legger merke til brukeren. Man må jevnlig publisere innhold og vise interesse ved å dele/like ting som man selv syntes er interessant. Det er viktig å vise seg frem og ikke skjule seg. Derfor er det viktig å ta initiativ og være aktiv der man kan bli sett. 

Steg 4 – Direkte kontakt

I dette steget skal man starte kontakten med de man ønsker å komme på talefot med. Ved å ta initiativ, viser man samtidig at man er interessert for det man ønsker å oppnå. Som kun viser en positiv retning. Først lag en liste med interessante personer, man ønsker å komme i kontakt med. Deretter sender man en forespørsel om å kontakte, ved at man forteller hvorfor man ønsker å knytte kontakt. Til slutt presenterer man seg selv, og viser hva man kan tilby og hva man er villig til å gjøre. Still spørsmål og vis interesse. Presentasjon av tidligere prosjekter gir også et positivt utslag. 

Hvordan blir man en god LinkedIn?

Julie Melbye presenterer en firestegs- prosess til hvordan man blir mer attraktiv. 

Optimalisering av profilen

Oppretthold en god standard på profilen sin

Bygg nettverk

Skaper et nettverk med tidligere kollegaer eller potensielle arbeidsgivere

Produser og publiser

Produserer relevant innhold, for å synliggjøre seg selv. Fremhever interesseområder eller erfaringer en arbeidsgiver mulig har bruk for

Direkte kontakt

Initiativet til å knytte kontakt med ukjente potensielle arbeidsgivere og vise interesse 

MarianneBrustad

FNs bærekraftsmål

Første modul er over i dette kurset og vi beveger oss sakte, men sikkert fremover i faget. Andre modul omhandler  sosial kommunikasjon med Cecilie Staude som foreleser. Vi skal gå igjennom FNs bærekraftmål, hvor vi har fått i oppgave om å finne en organisasjon eller bransje. Hvor bransjen skal belyse i hvilken grad organisasjonen oppfyller FNs utbredte mål (bærekraftsmål). Vi har dermed tatt utgangspunkt i mål 12 om ansvarlig produksjon og forbruk. Dette målet er mest relevant for Tise i denne sammenhengen. 

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen ti år. Målet består av 19 mål og 169 delmål, hvorav målene skal fungere som en global retning for land. Men også næringsliv og sivilsamfunn. Flere land fra hele verden har engasjert seg og vært aktive i arbeidet om å utforme målene. Det antas at mer enn åtte millioner har kommet med innspill i prosessen. 

Hvorfor er bærekraftighets mål 12 relevant for Tise?

Kilder

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://www.global.no/skole/artikler/hva-er-fns-berekraftsmal

Refleksjonsnotat

Del 1 med Arne Krokan med temaet Digital økonomi og forretningsmodeller er ferdig. I den anledningen skal vi skrive et refleksjonsnotat rundt tanker og meninger om hva vi har lært i første delen av kurset. 

Det første temaet vi hadde i dette kurset var kunstig intelligens (AI). Dette er hovedsakelig et tema jeg hadde lite kunnskap til og hadde kun hørt om selve ordet. Etter å ha hatt dette i flere forelesninger, har jeg innsett at det preger hverdagen vår hver dag. Teknologien har blitt tatt i bruk i flere år, men personlig har jeg ikke innsett hvor mye teknologien blir brukt i det daglige før nå. I de forskjellige forelesningene har et topptema vært hvor viktig det er å ha kunnskap om AI – fordi teknologien sakte men sikkert tar over menneskelig arbeidskraft. Et bevis på dette er «Amazon Go», hvor alt er basert på algoritmer og den utviklede teknologien. Ved å ha dyp forståelse og kunnskap av AI, vil organisasjoner tiltre seg konkurransefortrinn og spare utallige mye penger. Dette gjøres ved å ikke satse på arbeidskraft som i fremtiden blir erstattet av teknologi. 

Filterbobler er også et tema vi har gått igjennom. Jeg har personlig ikke tenkt veldig mye på det før, men syntes det er sykt at internett søker etter informasjon, basert på brukeren. Filterboblene siler ut informasjon fra tidligere nettsider og stoffet som gjengis bekrefter egne holdninger. Flere bedrifter jobber hardt med å skreddersy egne tjenester basert på leverandørens informasjon om vår alder, kjønn, interesser osv. Irrelevant informasjon blir silt ut og konsekvensene av dette er at man går glipp av informasjon som enten kan utfordre eller utvide vårt syn på verden. 

Personlig har Arne Krokan lært oss veldig mye spennende og dette vil jeg ta med videre i hverdagen da teknologien stadig utvikler seg. De fleste av temaene vi har gått igjennom er ting som påvirker hverdagen vår. 

-MarianneBrustad

Hvordan påvirker digitale tjenester min hverdag?

Hvorfor blogger jeg?

En stor del av valgemnet jeg har valgt å spesialisere meg i «Digital Markedsføring» skal vi skrive blogginnlegg ukentlig. Disse innleggende har bestått av relevante temaer innenfor markedsføringen. Som hvordan fremtiden vil se ut i form av at teknologien stadig utvikler seg, og at vår hverdag er preget av det digitale. Igjennom disse ulike temaene har jeg tilegnet meg informasjon jeg ikke ante om og fått dypere forståelse av de ulike temaene som vi har hatt i forelesningene. 

Sosiale Medier

Er en stor del av min hverdag i form at jeg aktivt bruker Instagram og Facebook. Dessverre bruker jeg alt for mye tid på disse digitale plattformene, noe som er selvforskyldt. Men uten disse plattformene, ville jeg ikke visst hva som hadde foregått på nett og i andre deler av verden. De aller fleste i 2020 benytter seg av sosiale medier, og det er på disse ulike digitale plattformene informasjonsdelingen oppstår. Derfor føler man seg nødt til å bruke tid på plattformene for å henge med i verden. 

Digital profil

Ved å ta i bruk disse ulike digitale plattformene skaper man seg et nettverk. Når det kommer til Facebook, bør man spørre seg selv om man kjenner alle man har på plattformen? Eller er det flest bekjente og til og med noen ukjente i venne listen? På instagram «følger» man personer, uten at disse personene nødvendigvis følger deg tilbake. Det betyr at man kan se innholdet til personen, og følge med på hva som skjer. Uten at personen du følger, kan se hva man «selv» deler via plattformen. 

LinkedIn er en plattform som gjør det lettere å komme i kontakt med riktige folk. Men her er det viktig å være bevisst av hva man deler og hva man «liker», ettersom at informasjonen kommer opp på en «nyhetsfeed» hos alle man har forbindelse med. Bruk sunnfornuft, og tenk over innlegget man skal dele to ganger, slik at man ikke deler uønsket innhold. Ved å utnytte de digitale plattformene utvider man sin egen profil, slik at det blir lettere for folk å gjenkjenne deg. 

Skolerelatert

Forelesningene våre blir lagt ut på plattformen «canvas» der får vi all informasjonen om faget, og ulike power pointer med relevant informasjon innenfor de ulike emnene. Det er bra å ha en egen skoleplattform, slik at alt er på et sted og man kan sjekke det nærmest hvor som helst, så lenge man har internett.  

Google Docs har naturlig nok blitt en del av faget, hvor man deler dokumenter, tanker og meninger. Dette verktøyet er nyttig dersom man jobber flere sammen. Da vil alle brukere være oppdatert, når det er aktivitet i dokumentet og man er ikke nødt til å møtes for å samle inn all informasjon på et dokument. 

-MarianneBrustad

Hva er google Power Search?

I første delen av kurset har Arne Krokan oppfordret oss til å gjennomføre Google Powersearch. Dette kurset skal hjelpe oss til å bli enda bedre på å søke etter det man leter etter, spesifikt via google sin egen søkemotor. I dette innlegget skal jeg gi dere en bredere forståelse av hva kurset går ut på, og tips til hva man bør være obs på.

Hva er Google Power Search?

Det er et gratis digitalt kurs som tas over nettet, når man selv skulle ønske. Kurset består av 6 ulike deler og har blant annet videoundervisninger og flere praktiske oppgaver. Det er viktig å følge med fordi kurset har 3 vurderinger med enkle spørsmål, for å se om man henger med underveis i kurset. Til slutt avslutter man med en prøve for å teste kunnskapene og hukommelsen.

Hva får du ut av å ta kurset Google Power Search?

-Hvordan søke motoren deres fungerer

-Enkle teknikker, for å finne informasjon som er mest relevant

-Optimaliserer søkeprosessen

  1. Vær kritisk

Når man søker etter noe på Google kan man få veldig mange resultater, hvor av ikke alle er like relevante for søket. Dersom man er presis, når man søker vil Google finne raskere hva du mener. Fordi store ord som ikke er spesifikke, vil dukke opp som resultat dersom søket ikke er optimalisert. 

Når man skriver inn en setning, så vil google antageligvis finne alle dokumentene som kobles til dine ord.  Mest sannsynlig vil det være flere treff som er potensielle ved ditt søk. Videre vil google filtere ordene dine ved å sjekke hvor mange ganger ordene finnes i dokumentene dine. De finner ut om dokumentene er av kvalitet og hvor mange som har linket til de potensielle sidene. For å finne mest relevant informasjon, må man søke smart og være nøye med ordvalg. 

  • Filtrer etter farge

Google består av så mye mer enn bare ord søking, bl.a bilder, video, kart, nyheter osv.. Bildesøk er en av de grepene man kan la seg prøve av. Først så søker man på et produkt eller et ord for å videre trykke på bilder. Når man ønsker seg et spesifikt produkt, uten å lete igjennom alle bildene på google som de foreslår. Kan man filtrere f.eks. etter farge. Dette gjøres enkelt ved å trykke på «verktøy», under søkefeltet. Når man trykker på verktøy får man opp et panel som viser ulike alternativer. Dersom man ønsker kun en «hvit golfbil»,  så velger man «hvit», for å optimalisere søket hvor google finner bilder som assosieres eller har fargen hvit på bilen. 

  • Søk etter tekst

Dette er et verktøy som fungerer på flere type plattformer. Man finner ord i en tekst mye raskere, uten å måtte lese hele nettsiden. Dette kan gjøre ved å trykke på «command F», og et søkefelt i høyre hjørne vil poppe opp. Dermed søker du etter et spesifikt ord, og programmet vil merke av ordene du har søkt etter. Slik at det er lettere for brukeren å finne frem ordene i den aktuelle teksten. 

  • Bildesøk

En glemt funksjon som ikke alle vet om, men går ut på at man kan søke med egne bilder. Dersom man har bilde av et klesplagg, og ikke vet hvor plagget er kjøpt ifra. Har google en funksjon hvor man kan «laste opp bilde», slik at de kan finne samme bilde eller bilder som assosieres med «eget bildet. 

  • Ekskluderende ord

Et søk i google, gjør ikke at ordet er riktig beskrivelse av hva man er ute etter. Derfor kan man ekskludere enkelte ord fra resultatet. Slik at produktet man leter etter blir uten «ordet», man selv har egen definert. Eks. «Pasta -ost», da vil resultatet som kommer opp, være retter av pasta uten ost! 

Kilder

https://coursebuilder.withgoogle.com/sample/course

-Mariannebrustad

Business Model Canvas

Business Model Canvas er en forretningsmodell utviklet av Alexander Osterwalder. Modellen er et enkelt rammeverk for å skissere ideer og består av ni byggeklosser. Tanken bak verktøyet er for å tenke alternativt og det er som oftest ikke den første ideen som nødvendigvis viser seg å være den beste. Modellen skal fungere som en dokumentasjon, men også være en dynamisk plan som justeres i takt med ny kunnskap man anskaffer seg. 

De ni byggeklossene i Business model canvas består av

Kundesegmenter – De man skal skape en verdi for. Hvem ønsker du å tilby dine produkter/tjenester til? 

Verdiløfte – Er verdien bedriften tilføyer kundene gjennom sine produkter/garantier, som gjør at de velger en bestemt bedrift fremfor konkurrentene. 

Kanaler – hvilken kanal skal bedriften frontes på for å være synlig for nåværende og potensielle kunder?

Kunderelasjoner – Hva slags forhold har du til kundene dine? Hva slags relasjoner vil du ha med dem? 

Inntektsstrøm – Hvordan skal man tjene penger, og hva er kundene villige til å betale?

Ressurser – Hvilke ressurser er nødvendig for å opprettholde konkurransedyktigheten for å gi konkurransefortrinn 

Kjerneaktiviteter – Virksomhetens viktigste aktiviteter som er i tråd med verdiskapningen

Partnere – Hvem skal være dine samarbeidspartnere? Hvilke samarbeidspartnere er det viktig å opprett holde for at alt skal fungere 

Kostnader – En oversikt over alle inntekter og utgifter knyttet til selve driften 

Hvordan bruker man Business Model Canvas? 

Det finnes flere måter å ta i bruk forretningsmodellen på. Man kan blant annet laste det ned digitalt, ta i bruk whiteboard eller tegne på ark. Det skal sies at sistnevnte måte er enklere å ta i bruk, ved at man kan få frem ulike sider rundt ideen. Dermed er det ganske lett å bruke notatlapper for å skaffe flere ideer på arket/whiteboardet. 

For å lære mer om hvordan man utvikler sin egen modell, så har jeg linket til en video som forklarer dette på en kort og konsis måte

Av
Strategyzer

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

Filterbobler og Ekkokammer

Filterbobler samler inn relevante ting, tilpasset deg?

En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Flere bedrifter jobber hardt med å skreddersy sine tjenester som er basert på brukerens personlige preferanser. Informasjonen vi får er basert på leverandørens informasjon om vår alder, kjønn, interesser, holdninger og livsstil. Den siler ut informasjon fra tidligere nettsider og man vil få opp stoffet som bekrefter egne holdninger. Dette gjør at informasjon/produkter som er irrelevant blir tatt ut. Begrepet filterboble ble tatt i bruk av Eli pariser som er forfatter og internettaktivist. Han ønsket å få frem at det finnes negative sider ved filter effekten og at man kan gå glipp av informasjon som kan være utfordre eller utvide vårt syn på verden.  

Hva er ekkokammer?

Algoritmer bidrar til en splittet verden og mennesker får kun se ting som underbygger deres eget syn. For av og til kan andres «informasjon» være relevant for å skape et balansert bilde av virkeligheten. «Ekkokammer-effekten» går ut på at bedrifter skreddersyr sine tjenester basert på personlige preferanser. I et ekkokammer sporer internett dine søk, som gjør at du vil få opp den samme informasjonen som tidligere. Det ligger i ordet «ekko». 

Kilder

http://www.krokan.com/arne/

https://snl.no/filterboble

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

Studietur til Dublin

Denne helgen var vi en gjeng fra Digital Markedsføring som tok turen til Dublin. Der skulle vi besøke Google og Facebook for å få informasjon om deres kommende år og hva de driver med i hverdagen. 

Første dagen var vi på besøk hos Google, hvor vi fikk en omvisning av hele bygget og endte opp i et møterom med informasjon om hva salgsavdelingen driver med og hvordan organisasjonen bruker okr for å nå målene sine. Okr står for Objective Key Results og målet er å sikre at alle i bedriften går i samme retning. Det å skape en endring og engasjement rundt målbare mål er en av de viktigste fordelene ved bruk av okr. I løpet av semesteret skal vi fordype oss i okr, og da bil jeg fortelle mer om hva dette innebærer. Alt i alt var dette en veldig fin og lærerik opplevelse. Av dette besøket fikk jeg mer motivasjon til å jobbe enda hardere med faget. 

Andre dagen tilbrakte vi hos Facebook som var enda mer lærerik enn gårsdagen, og som jeg hovedsakelig fikk mest ut av på denne turen ut av disse to besøkene. Vi møtte på Axel Strelow som er partner manager hos Facebook. Det startet med en omvisning i lokalene før Axel presenterte hvordan en vanlig arbeidsdag ser ut. Etter dette fikk vi en liten smakebit av oculus. Oculus er en VR-opplevelse inn i sitt eget unike, virtuelle univers. Det er Facebook Technologies som driver virksomheten Oculus med spesialisering innenfor VR og programvare. Opprinnelig er organisasjonen fra amerikanske røtter. 

Instragram Chechout?

Denne funksjonen gjør kjøp på nett enklere enn noen gang. Dersom man finner et bilde med et klesplagg/produkt som faller i smak, så er det mulig å trykke på bildet for å få opp mer informasjon om hvor produktet/plagget er ifra. Etter dette får man opp en link som vil føre deg til nettsiden hvor man kan gjennomføre kjøp. Axel fortalte at Facebook kommer til å fokusere mer på denne appen i løpet av det kommende året. 

Facebook Blueprint 

Facebook blueprint er et gratis online kurs hvor man lærer om bruken av reklame på Facebook og instagram. Man kan velge mellom et bredt spekter av emner og lærings moduler som samsvarer med egne overordnende forretningsmål. Det er mulig å få et sertifikat innenfor blueprint ved å gjennomføre eksamen etter alle disse modulene. Men da er man nødt til å betale en viss sum for å ta selve eksamen. Dette er markedsføringskurs hovedsakelig for å øke bedriftens vekst. Axel fortalte at om man var interessert og jobbet hardt med disse modulene så skulle man ikke se bort ifra en stilling hos Facebook, i tillegg til tidligere erfaring. 

Kilder

https://www.facebook.com/business/learn

https://www.oculus.com/?locale=nb_NO

Unik plattformstjeneste med utallige muligheter

Airbnb er en nettbasert delingsplattform hvor brukerne kan tilby, søke etter, bestille og benytte overnattingssteder rundt om i hele verden. I tillegg til dette tilbyr de opplevelser og eventyr som en del av plattformen. Plattformen eies av selskapet Airbnb, men det er bedrifter og privatpersoner selv som legger ut overnattingsplass via plattformen.

Hvordan tjener Airbnb penger, når de kun eier plattformen?

Selskapet tar betalt ved å ta en viss prosentandel av brukernes inntjening fra hvert besøk.

Videre skal jeg ta for meg hvordan Airbnb senker brukernes transaksjonskostnader. Refererer til foreleser Arne Krokan som forteller at kostnadene kan deles inn i flere typer som påvirker valgene vi tar. De ulike stegene i prosessen består av søkekost, informasjonskost, forhandlingskost, vurderingskost, evalueringskost og tvangskostnader.

Søkekost – hvilke alternativer finnes?

Airbnb gjør jobben lettere for brukene ved at man kan tilpasse søket etter eget ønske. De ulike valgene man velge å søke etter er beliggenhet, prisklasse og fasiliteter. Resultatet vil bli påvirket av kundens ønsker, og søkene vil være relevante for den spesifikke reisen.

Informasjonskost – er hosten til å stole på?

Når man er på utkikk etter et oppholdssted for en periode er det viktig å vite at utleier er til å stole på. Men hvordan kan man vite at utleier er troverdig, til tross for god annonse? Vel Airbnb løser problemet ved at leietakere rangerer hosten etter endt opphold. Derfor vil kundene se på tidligere tilbakemeldinger, som gjør valget enklere å velge riktig. På lik linje som hotellopphold blir rangert.

Forhandlingskost – hva er den reelle prisen?
Leilighetenes pris vil være basert på hvor ettertraktet den er, og på denne måten vil prisen være nøyaktig i henhold til etterspørselen i markedet av lignende boliger.

Vurderingskost/Beslutningskost – hvordan bestemmer man seg?

Plattformen gjør det enkelt for kunden å velge det beste alternativet tilpasset til eget bruk. Gjennom ulike søkeverktøy etter egne ønsker, får man en oversikt over det beste resultatet. Dersom man skulle være usikker på om beslutningen er riktig, kan man lagre annonsen for å komme tilbake på et senere tidspunkt for å betale.

Evalueringskost – levde oppholdet seg til forventningene?

Etter endt opphold så kan utleier og leietaker rangere hverandre. Dette kan være avgjørende faktorer for fremtidige leietakere, og påvirke om oppholdet deres skal være hos denne hosten. Via evaluerings skjemaet forekommer det konkrete spørsmål som omhandler, hosten og selve oppholdet.

Tvangskostnader – misfornøyd, hvordan får man tilbake penger?

Dersom oppholdet har bydd på problemer eller at man er misfornøyd av en grunn har Airbnb retningslinjer, nettopp for å forebygge slike situasjoner. Først og fremst kan man ha en dialog med verten om å få refundert beløpet. Dersom partene ikke blir enige, kan Airbnb komme på banen for å hjelpe til med en løsning. Systemet for å gi tilbakemeldinger etter besøket burde gi verten motivasjon til å strebe etter det beste, og for å være ettertraktet på markedet i fremtiden.

Airbnb er konkurransedyktige og har gjort flere tiltak for å senke transaksjonskostnadene. Det er en av grunnene til at kundene benytter seg av denne plattformen, når man skal reise.

Tjenesten er effektiv og det vil trolig komme flere digitale plattforms tjenestener i fremtiden, som en ny måte å arbeide på.